RETSSAGER

Nogle gange kan det være nødvendigt at gå rettens vej – og netop retssager er et af vores kerneområder. Alle de advokater, du møder hos os, har derfor betydelig procedureerfaring.

Retssager kan være både langvarige og omkostningstunge – især inden for erhvervsområdet. Derfor foretager vi altid en bedømmelse af dine og virksomhedens muligheder for at få medhold. Desuden afdækker vi sammen med dig alternativerne til en retssag.

Carl Gustaf Jespersen og Martin Schnipper er to af vores specialister i civile retssager.