Kontakt os

August jørgensen advokater

orangeline

Roskildevej 10A - 3400 Hillerød

August Jørgensen Advokater I/S

kontakt formular

Lovpligtige oplysninger

August Jørgensen Advokater I/S

Roskildevej 10A
3400 Hillerød

Telefon : 48 24 79 20
Telefax : 48 24 09 80
Email : adv@augustj.dk

CVR-nummer: 89 04 11 12

August Jørgensen Advokater har klientkonti i Danske Bank.

Kontooplysninger:
Danske Bank
Reg.nr. 3543
Konto 3543 044997
Iban: DK4230003543044997
SWIFT-BIC: DABADKKK

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

I medfør af § 59a i Vedtægten for Det Danske Advokatsamfund kan det oplyses, at alle advokater er medlemmer af Det Danske Advokatsamfund, ligesom alle advokaterne er beskikket af det danske Justitsministerium.

Endvidere er samtlige advokater i firmaet omfattet af en ansvarsforsikring og garantiordning, der er i overensstemmelse med Det Danske Advokatsamfunds regler herom. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvorfra denne udøves. Ansvarsforsikringen er tegnet hos Codan Forsikring A/S (www.codan.dk).

August Jørgensen Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos August Jørgensen Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og diciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens §126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

Er du utilfreds med vores salær eller adfærd i en konkret sag, er vi altid indstillet på en drøftelse heraf. Kan enighed ikke opnås, kan klage ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Nævnets hjemmeside finder du her.

Behandling af persondata

August Jørgensen Advokaters politik for behandling af persondata finder du her