August Jørgensen Advokater i fusion

Advokatfirmaerne August Jørgensen Advokater og Advokathuset Nordsjælland, begge beliggende i Hillerød, fusionerer pr. 1. januar 2024. Kontoret fortsætter under navnet Advokathuset August Jørgensen.

Begge kontorer har over 50 års dybe rødder i Nordsjælland og har et ønske om at styrke det fortsat stigende behov for højt kvalificeret rådgivning overfor både erhvervslivet og private klienter. De nuværende firmaer er kendt for deres mangeårige markante position og store berøringsflade i Nordsjælland og Storkøbenhavn, og en fortsat lokal og regional forankring vil fortsat være en af hjørnestenene i Advokathuset August Jørgensens fremtidige udvikling.

Lars Marcus Pedersen, advokat og partner hos August Jørgensen Advokater vurderer, at der er flere fordele ved at slå sig sammen under én paraply: ”Fusionen kommer ikke mindst klienterne til gode i kraft af øget vidensdeling og specialisering, som øger den kvalificerede rådgivning og giver tryghed”.

Erik Turley, advokat og partner i Advokathuset Nordsjælland, fremhæver, at kontorerne matcher hinanden rigtig godt, og han tilføjer: ”Vi arbejder på begge kontorer med integritet overfor faget og på et højt fagligt niveau til fordel for vores klienter.”

Lars Marcus Pedersen og Erik Turley ser en tendens fortsætte: ”Advokatbranchen og de opgaver, vi sidder med, bliver mere og mere komplicerede samtidig med, at branchen er præget af en del konkurrence. Derfor er det både vigtigt og nødvendigt med større og mere specialiserede enheder. Den kombinerede ekspertise vil give vores klienter adgang til et bredere spektrum af juridisk rådgivning og løsninger på tværs af forskellige juridiske områder.”

Advokathuset August Jørgensen vil efter sammenlægningen have 11 jurister og 17 administrative medarbejdere, og derudover bliver advokat Kristian Qvist Krüger også en del af huset, hvor han indgår i et kontorfællesskab. Kontoret bliver efter sammenlægningen et af regionens største advokatkontorer.

Det nye kontor får adresse på Roskildevej 10 A, 1., 3400 Hillerød, hvor August Jørgensen Advokater har deres nuværende domicil.

Kontorernes respektive kontaktoplysninger videreføres alle i en overgangsperiode af hensyn til klienter og forretningsforbindelser.