Lotte Borg Jørgensen

Partner, advokat (l)

Har du behov for rådgivning af privatretlig karakter er det Lotte du skal tale med.

Lotte er specialist indenfor familie-arveret og dødsbobehandling. Lotte er aut. bobestyrer ved skifteretten i Hillerød, og kan også bistå ved private skifter. Lotte har stor erfaring indenfor bodelinger og er autoriseret bobehandler ved skifteretten i Hillerød.

Har du brug for at få udarbejdet testamente eller ægtepagt eller bistand i forbindelse med skilsmisse kan Lotte hjælpe dig. Lotte har stor erfaring på området for fast ejendom herunder landbrugsejendomme.

Lotte er medlem af Danske Familie Advokater og Danske Arverets Advokater.

Ring: 48 24 79 20
Skriv: lbj@augustj.dk