FAMILIE- OG ARVERET

Når du bliver gift, får børn eller begge dele, bliver dine forpligtelser tilsvarende større. Vil I sikre hinanden bedst muligt, hvis nu der skulle opstå noget uforudset, rådgiver vi gerne om fordelene ved fx testamenter og ægtepagter. Vi udarbejder naturligvis også de dokumenter, der er relevante for at opnå den ønskede økonomiske sikring.

Er situationen en ganske anden, nemlig at I ønsker at flytte fra hinanden, rådgiver vi også samlivsophør og bodelinger – og udfærdiger de juridiske dokumenter.

Lotte Borg Jørgensen og Lone Munk Jensen er vores specialister i familie- og arveret.