ANSÆTTELSESRET

Det er først og fremmest en stor glæde at ansætte nye medarbejdere – men også en investering, der er til at få øje på. Og udvikler tingene sig ikke som forventet, kan bekendtskabet for alvor blive dyrt. Derfor er det i alles interesse, at der er klare linjer fra starten – også rent juridisk.

Brug os, næste gang du skal ansætte eksempelvis en direktør eller ledende medarbejder. Vi hjælper dig med at udarbejde og gennemgå ansættelsesaftalen eller direktørkontrakten. Desuden gennemfører vi alle sager inden for ansættelsesretten – fra afskedigelser til sager, der opstår som følge af forskelsbehandling eller manglende ligestilling.

Du kan også lade os gennemgå alle virksomhedens ansættelseskontrakter. Så er du sikker på, at de er opdateret og i overensstemmelse med reglerne.

Carl Gustaf Jespersen er vores specialist i ansættelsesret.