Profil

Du vil opleve, at vi er et dynamisk, full-service advokatfirma, der fra vores kontor i Hillerød altid yder både erhvervslivet og private en faglig kompetent juridisk og kommerciel rådgivning.

Med etikken i højsædet

Vi er uafhængige og har specialiseret os i at rådgive små og mellemstore virksomheder i alle klassiske udfordringer - i solid afstand fra lovens gråzoner. For helt grundlæggende ønsker vi et højt etisk niveau. Hos os kan du forvente en direkte, ærlig og personlig dialog. Så du vil nok opleve, at vi kommer tættere på end andre advokater.

Du er altid velkommen til kontakte os.

Lovpligtige oplysninger

I medfør af § 59a i Vedtægten for Det Danske Advokatsamfund kan det oplyses, at alle advokater hos August Jørgensen Advokater er medlemmer af Det Danske Advokatsamfund, ligesom alle advokaterne er beskikket af det danske Justitsministerium.

Endvidere er samtlige advokater i firmaet omfattet af en ansvarsforsikring, der er i overensstemmelse med Det Danske Advokatsamfunds regler herom. Forsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvorfra denne udøves. Ansvarsforsikringen er tegnet hos Codan Forsikring A/S (www.codan.dk). 

Er du utilfreds med vores salær eller adfærd i en konkret sag, er vi altid indstillet på en drøftelse heraf. Kan enighed ikke opnås, kan klage ske til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Nævnets hjemmeside finder du her.

Behandling af persondata

August Jørgensen Advokaters politik for behandling af persondata finder du her

KONTAKT

+45 48 24 79 20

Find din advokat