Martin Utiger

Har du brug for at gå rettens vej, hjælper Martin dig også sikkert igennem. Han har ført et stort antal retssager inden for en række retsområder.

Din mand i retssalen

  • Født 1977
  • Advokat
  • Møderet for Højesteret

Specialer

  • Retssager
  • Erhvervsrådgivning
  • Erstatningsret 
  • Kontrakter 
  • Miljøret
  • Lejeret
  • Sportsret