Lotte Borg Jørgensen

Har du brug for at få udarbejdet et testamente eller en ægtepagt, er det Lotte, du skal tale med. Hun rådgiver i familie- og arveretlige spørgsmål og har stor erfaring i sager om skilsmisser og forældremyndighed, samt bopæls- og samværssager. Du kan også bruge Lotte, hvis du står med et dødsbo, der skal deles. Lotte er aut. bobehandler samt medlem af Danske Familieadvokater.

Certificeret medlem og autoriseret bobestyrer

Lotte har stor erfaring på området for fast ejendom, og hun er certificeret medlem af Danske Boligadvokater. Lotte er endvidere autoriseret bobestyrer ved Skifteretten i Hillerød.

Specialist i familie- og arveret

 • Født 1969
 • Møderet for Landsret
 • Partner og advokat 

Specialer

 • Familie- og arveret
 • Dødsboer
 • Testamenter
 • Ægtepagter
 • Skilsmisser
 • Forældremyndighed
 • Bopæls- og samværssager
 • Fast ejendom
 • Landbrugshandler